Niedziela, Luty 19, 2017, 21:31

Wideoanaliza techniki pływackiej to dość nowe narzędzie w asortymencie trenerów. Gdyby cofnąć się kilkanaście lat wstecz podstawową barierą przemawiającą za brakiem wykorzystania tego narzędzia, byłby fakt braku dostępności odpowiedniego sprzętu oraz jego cena. W ostatnich latach jednak to uległo dużej zmianie. Kamery oraz osprzęt umożliwiający rejestrację techniki pływackiej są już dostępne niemal dla każdego. Mimo to, nieczęsto obserwujemy na polskich pływalniach trenerów którzy regularnie korzystają z tej formy treningu…


Osobiście uważam to za duży błąd, ponieważ w wideoanalizie drzemie ogromny potencjał rozwoju dla wielu pływaków, niezależnie od reprezentowanego poziomu! Zawodnik, nawet ten z poziomu mistrzowskiego, nie jest w stanie w pełni skorygować pewnych elementów technicznych dopóki sam nie zobaczy swoich błędów na ekranie. Nawet najbardziej konkretne i dosadne słowa wypowiedziane z ust trenera nie zastąpią wewnętrznych refleksji zawodnika nad własnym stylem pływackim. Osoba, która obejrzy swoje ciało poruszające się w wodzie (zarówno podczas pełnego stylu jak i podczas sekwencji ćwiczeń) otrzymuje dawkę informacji, których nie jest w stanie zebrać na bieżąco podczas płynięcia. Powodem tego jest fakt, że nie możemy obserwować swojego całego ciała podczas pływania. To znów uwarunkowane jest horyzontalnym ułożeniem ciała oraz pozycją głowy.

W konsekwencji w wodzie mamy tylko pozorną kontrolę nad całym swoim ciałem, a w rzeczywistości świadomie kontrolujemy tylko wybrane elementy (np. ułożenie ręki prowadzącej). Konsekwencją tego będzie wykonywanie nieświadomych błędów technicznych przekładających się na efektywność/szybkość poruszania się w wodzie. Tutaj z pomocą przychodzi wideoanaliza !

  
Wideoanaliza jest to przede wszystkim informacja zwrotnia dla samego zawodnika. Ale czy aby na pewno fakt zobaczenia swoich błędów przyniesie natychmiastową poprawę? W przypadku posiadania wysokiej propriocepcji (zmysł kinestetyczny, czucie głębokie) być może to wystarczy. Pływak obdarzony wysoką świadomością własnego ciała będzie w stanie od razu skorygować błędy techniczne. Doskonaląc dany element automatycznie wprowadzi poprawny wzorzec w pełny styl. Niestety, w znacznej większości przypadków, wideoanaliza nie działa jak magiczna różdżka, która w kilka minut uzdrowi nasz styl. Tutaj z pomocą przychodzi instruktor/trener wraz ze swoją wiedzą merytoryczną oraz wachlarzem ćwiczeń, koncentrujących się na elementach wymagających poprawy. Dopiero taka forma treningu ma szanse na powodzenie w dłuższym horyzoncie czasowym. Regularnie przeprowadzana wideoanaliza przeplatana dokładnie sprecyzowanymi ćwiczeniami zaowocuje poprawą techniki.


Poniżej wypunktowany jest wzorcowy system pracy nad poprawą techniki pływania:
1. Wielokrotne nagranie techniki pełnego stylu z wielu różnych ujęć,
2. Omówienie stylu, zwrócenie uwagi na mocne i słabsze aspekty techniki pływaka,
3. Dobór ćwiczeń korygujących elementy wymagające poprawy, korekta w wodzie
4. Ponowne nagranie techniki,
5. Szczegółowe omówienie oraz nakreślenie planu na przyszłość (priorytety treningu)


Podczas naszych weekendowych warsztatów dokonujemy od 3 do 5 niezależnych nagrań wideo wraz z dokładnym omówieniem oraz korektą (zarówno w wodzie jak i na lądzie). Wszystkie materiały są udostępniane zawodnikom tuż po ukończeniu szkolenia. Dodatkowo zawodnicy otrzymują jasno sprecyzowane cele treningowe na najbliższą przyszłość. Za cel do którego sukcesywnie dążymy jest powiększanie pływackiej świadomości naszych podopiecznych. Chcemy, aby każdy kto ukończy nasze warsztaty był w pewnym stopniu sam dla siebie trenerem. Nie byłoby to możliwe bez dobrze przeprowadzonej wideoanalizy pływania !


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
Copyright ©2017 warsztatyplywania.pl, wszystkie prawa zastrzeżone                                                            kalendarztriathlonowy.com